неделя, 25 ноември 2012 г.

Първи път, макар нещастно…


Първи път, макар нещастно,
който люби — Бог е пак;
но повторно и нещастно
който люби — е глупак.

Аз такъв глупак съм, любя
втори път и пак нещастно;
месец и звезди се смеят,
аз се смея с тях — и гасна.

събота, 17 ноември 2012 г.

My head is a jungle

my love is wasted
sorry for this
I never meant to be
hurting
ourselves
and I'm complicated
you won't
get me
out of trouble.

my head is a jungle,
jungle


And I'm only gonna
break your heart